Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu eli visuaalinen suunnittelu on ulkoasun suunnittelua. Graafista suunnittelua tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä, joita ovat esimerkiksi painotuotteet, sähköiset julkaisut, mainonta, yrityskuva, pakkaukset, kyltit, merkit ja opasteet.

Laajemman graafisen ilmeen luominen ja tuottaminen vaatii ammattitaitoa ja asiantuntijuutta kuvankäsittelystä sekä eri suunnitteluohjelmien käytöstä; suunnittelijalta vaaditaan visuaalisten suhteiden tajua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Toisinaan tarvitaan myös kuvittamista, valokuvaamista ja grafiikoiden tekoa.

Graafinen suunnittelutyö toteutuu yhdessä asiakkaan kanssa: ensin määritellään tavoitteet ja haluttu lopputuote (fyysinen tuote vai sähköinen aineisto), luodaan kustannusarvio ja määritellään aikataulu. Asiakas on prosessissa mukana alusta loppuun hyväksymällä ensimmäiset luonnokset ja tarkastamassa viimeiset vedokset. Näin toimien päästää haluttuun lopputulokseen tehokkaasti yhteistyössä.