Painotekniset ratkaisut

Painomenetelmän valintaan vaikuttavat mm. tuotteiden määrä, laatu ja materiaali(t). Eri painotekniikoiden perustietämys on välttämätöntä suunnittelun ja halutun lopputuloksen kannalta.

Käytetyin on offsetpainotekniikka sen monipuolisuuden johdosta: paperimateriaalivalikoima on laajin sekä tuotteen koko ja painosmäärä joustavat sujuvasti. Offsetpainomenetelmässä painettava kuva siirretään painolevyjen ja veden avulla ensin käänteisenä kumisylinterin pinnalle ja siitä oikein päin paperille. Perinteisiä offsetpainotekniikalla tuotettuja tuotteita ovat mm. käyntikortit, kutsut, lomakkeet, julisteet, esitteet, lehdet ja luettelot.

Digitalisella painamisella tarkoitetaan tekniikkaa, jolla paperille muodostetaan kuva suoraan digitaalisesta lähteestä. Painoväri ei imeydy paperiin vaan muodostaa ohuen kerroksen paperin pinnalle. Väri kiinnitetään paperiin useimmiten lämmön tai UV-valon avulla. Koska jokaisen arkin kuvapinta muodostetaan erikseen, mahdollistaa tämä esimerkiksi vaihtuvan tiedon (personointi) painamisen. Digipainatuksen edut näkyvät myös pienempien sarjojen toteutuksessa, alkaen jopa yhdestä kappaleesta. Digipainatukseen parhaiten soveltuvat tuotteet: käyntikortit, kutsut, kortit, esitteet.

Rotaatiopainossa käytetään paperirullalta painotelojen väliin kulkevaa katkeamatonta paperia. Paperi leikataan sivuarkeiksi vasta painotyön loppuvaiheessa. Rotaatiopaino on arkkioffsetpainoa huomattavasti nopeampi painomenetelmä. Tästä syystä sitä käytetään silloin kun painosmäärät ovat suuria, esimerkiksi yli 20 000 kappaletta. Heatset-rotaatiokoneessa on painosylinterien jälkeen kuivatusyksikkö, joka lämmittämällä kuivattaa musteen tarpeeksi kuivaksi ennen pinoamista. Tämän vuoksi myös päällystettyjen papereiden käyttäminen on mahdollista ja tehokasta lehtiä ja luetteloita painettaessa. Coldset-rotaatiokoneissa kuivatusyksikköä ei ole, joten käyttömahdollisuudet ovat rajallisemmat, käytetään lähinnä sanomalehtipainatuksessa.

Screen print eli silkkipaino tai seripaino on painomenetelmä, jossa väri painetaan painopinnalle kehykseen pingotetun seulakankaan läpi. Silkkipaino on monimuotoinen painomenetelmä, koska silkkipainossa painopinnan ei tarvitse olla puristuksissa eikä sen tarvitse olla tasainen. Tämä mahdollistaa painamisen hyvin monenlaisille materiaaleille kuten paperille, puulle, metalleille, lasille ja muoville. Silkkipainoväreillä saadaan tarpeen vaatiessa erittäin paksuja, peittäviä tai kestäviä väripintoja, jotka muilla painomenetelmillä on mahdotonta toteuttaa. Toteuttamamme silkkipainotyöt ovat pääasiassa olleet myymäläsomisteita, rasioita, julisteita, mobileita.

Hybridipainatus on puolestaan eri painotekniikoiden yhdistämistä halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi.