Taitto- ja toimitustyö

Olemassa olevan tiedon sovittamista vai uuden sisällön tuottamista?

Graafisella taittamisella tarkoitetaan pääasiassa julkaisuvapaan aineiston valmistamista teksti- ja kuvaoriginaaleja yhdistämällä, oli lopputuotteena sitten nettijulkaisu, paino- tai tulostustyö. Normaalisti tekstisisällön ja kuvaoriginaalit toimittaa asiakas, joista valmistetaan halutunlainen sähköinen aineisto profiloituna mahdollista lopputuotantoa varten. Yleisimmin tuottamamme graafiset taittotyöt ovat esitteiden ja tuoteluetteloiden päivitykset ja kieliversioinnit sekä erilaiset paino- ja suurtulosteaineistojen muokkaukset paino-/tulostusvalmiiksi.

Mikäli tarve on uuden sisällön tuottamisessa, voimme hyödyntää olemassa olevaa freelancer-toimittajaverkostoa tai suosittelemaamme yhteistyökumppania toteuttamaan artikkelit ja tekstikokonaisuudet sekä kuvaukset ammattitaidolla ja laadulla.